Дестинација Контакт Facebook     

Поздрав за сонцето


Поздрав за сонцето - едно сонце за сите деца - Постер работилница со родители. Пораки за љубов и среќа за децата од целиот свет.
Група полжавчиња