Дестинација Контакт Facebook     

ОГЛАСНА ТАБЛА


Оглас за факултативни активности 2021 година


Оглас за факултативни активности 2021 година


Одлука за избор


ОДЛУКА

за избор на кандидати по Интерен оглас бр. 01/2020


Оглас за вработување бр. 2/2020


Оглас за вработување бр. 2/2020


Интерен Оглас бр. 1/2020


Интерен Оглас бр. 1/2020


СООПШТЕНИЕ

Хуманитарна акција


ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РОДИТЕЛИ


Почитувани родители,
Ве известуваме дека градинката започнува со работа од 09.09.2020г. (среда).
Ги молиме сите родители кои имаат доставено потврди, потпишана изјава и склучен договор со градинката, соглаасно пропишаните протоколи на денот на поаѓање на детето во градинка ЗАДОЛЖИТЕЛНО е да достават лекарска потврда од матичниот лекар за здравствената состојба на своето дете.
Со почит,
ЈУДГ „Детска радост“ Скопје


СООПШТЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИ


Почитувани родители,

Ве известуваме дека нашата градинка постапува според протоколите и мерките за заштита од ковид-19. Доколку имате потреба за згрижување на децата во градинка треба да доставите потврди од вашиот работодавец за двајцата родители дека работните задачи задолжително мора да ги извршувате на вашето работно место, без можност за работа од дома. Доколку сте самохран родител се доставува една потврда.

Родителите кои веќе имаат доставено потврди и оние кои допрва треба да достават ќе треба дојдат во објектот каде што вашето дете посетува градинка од 18-21 август во временски период од 08:00-13:00 часот за да склучат договори, да потпишат изјава и во прилог да достават подмирени сметки заклучно со месец март.

При влегување во просториите на градинката задолжително е носење на заштитни маски, дезинфекција на вашите обувки и раце и почитување на сите останати мерки и препораки.

Со почит

ЈУДГ „Детска радост“